Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 ΕΩΣ 14.00

Η.Δ. Ο.Ε. 23-11-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ