Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 ΕΩΣ 12.00.

ΕΠΖ 30-11-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ