Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 ΕΩΣ 15.00

Η.Δ. Ο.Ε. 07-12-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ