Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 ΕΩΣ 12.00

Η.Δ. Ο.Ε. 13-12-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ