Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΕΩΣ 13.00

ΕΠΖ 14-12-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ