Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΕΩΣ 16:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21-12-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ