Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΕΩΣ 13:30.

Η.Δ. Ο.Ε. 29-12-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ