Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΑΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 13:00

ΕΠΖ 18-01-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ