Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1-02-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ