Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 02-02-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ