Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 31-01-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ