Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ 12:00-13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 08-02-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ