Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ 12:00-14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 22-02-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ