Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 25-02-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ