Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 16-03-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ