Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 15-03-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ