Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΕΩΣ 15:00

Η.Δ. Ο.Ε. 15-03-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ