Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 12:30

Η.Δ. Ο.Ε. 06-04-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ