Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 06-04-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ