Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 16:00

Η.Δ. Ο.Ε. 19-04-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ