Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΊΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ 12:00

Η.Δ. Ο.Ε. 03-05-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ