Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩς 15:00

Η.Δ. Ο.Ε. 07-06-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ