Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 15:00

Η.Δ. Ο.Ε. 14-06-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ