Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21-06-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ