Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 05-07-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ