Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

Η.Δ. Ο.Ε. 12-07-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ