Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 18-07-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ