Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 15:00

Η.Δ. Ο.Ε. 27-09-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ