Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 18-10-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ