Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

Η.Δ. Ε.Π.Ζ. 08-11-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ