Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 16:00

Η.Δ. Ο.Ε. 15-11-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ