Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 23-11-2022

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ