Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12-12-2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ