Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 18-11-2019

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ