Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 4-10-2023 ΕΙΔΙΚΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ