Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00-18:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 06-10-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ