Δήμος, Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023

21, ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
(Σ.Τ.Ο.) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

 

Πρόσκληση σύγκλησης 1ης_2023 Συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αλίμου

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ