Δήμος

Πρόγραμμα, Ευρώπη για τους Πολίτες – Έργο, “Old Towns, New Results”

Πρόγραμμα, Ευρώπη για τους Πολίτες – Έργο, “Old Towns, New Results

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results’’, πραγματοποιήθηκε στις 12 – 14 Απριλίου στο Gharb (Gozo) της Μάλτας.

Την συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι του προγράμματος: (α) Victoria Municipality – συντονιστής εταίρος (Ρουμανία) (β) Δήμος Αλίμου (Ελλάδα), (γ) Commune di San Cassiano (Ιταλία), (δ) Podes-Association For The Promotion Of Sustainable Development Sustentave (Πορτογαλία), (ε) Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία), (στ) Δήμος Cheste (Ισπανία), και ζ) Gharb Local Council (Μάλτα).

Στόχος της δεύτερης συνάντησης ήταν η ανάλυση της αύξησης του Ευρωσκεπτικισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη διαδραστική συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες εταίροι περιέγραψαν τις τάσεις του Ευρωσκεπτικισμού στην χώρα τους και προσπάθησαν να προσδιορίσουν πιθανές αιτίες και αποτελέσματα του φαινομένου.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ