Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβ. – Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 05-09-2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ