Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε κοινή διαδημοτική συνεδρ. Δημοτικού Συμβ. – Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 07-06-2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ