Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 έως 15:30.

29-09-2020

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ