Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 έως 15:00.

19-01-2020

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ