Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Μαίου 2021 και ώρα 16:00 έως 18:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 26-5-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ