Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 14:00 έως 14:30.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21-04-2020

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ