Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3-03-2020

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ