Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 έως 15:00.

15-01-2020

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ