Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 22-01-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ