Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δια περιφοράς την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 έως 14:30.

22-01-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ