Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14:30 έως 16:30.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. 22-04-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ