Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 27-06-2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ